Izahusoträdgård
Arkitektexamen 1985; vidareutbildning i byggnadskonst vid Kungliga Konsthögskolan. Har arbetat med inredning, villor, bostäder, offentliga byggnader, stadsplaner och parker. Har deltagit i flera arkitekttävlingar. Konstnärsstudier vid Kungliga Konsthögskolan, Stockholm; masterexamen i fri konst 1997; därefter arbete som konstnär och arkitekt. Sedan 2007 egen verksamhet izahusoträdgård.
Izahusoträdgårdのプロジェクト (1)