NORDSTRØM & SØKVIST
Nordstrøm & Søkvist er etableret i maj 2006 og drives som anpartsselskab. Selskabet indehaves og ledes af Thomas Nordstrøm. Selskabet markedsføres under Nordstrøm & Søkvist Entreprise, som blandt andet løser totalentrepriser, hovedentrepriser og byggestyringsopgaver. Selskabet markedsføres ligeledes under AcryMaster Denmark, som sælger produkter til udførsel af acrylgulve. Det drejer sig om fugefri gulve i fødevareproducerende virksomheder, lagerområder med hård belastning, vaskehaller mv.
サービス内容:

Totalentreprise, Hovedentreprise, Byggestyring, Teknisk rådgivning, Drone bygningsregistrering, Acrymaster Denmark

NORDSTRØM & SØKVISTのプロジェクト (2)